Eetprobleem of eetstoornis

Wanneer je gedachten of gevoelens voor een belangrijk deel in beslag genomen worden door eten of gewicht dan is er misschien sprake van een eetprobleem of eetstoornis....


Mijn Aanpak

Een eetstoornis of eetprobleem, in welke vorm dan ook, vraagt om een geduldige en empathische aanpak:

 • Wat wordt als belangrijkste probleem ervaren?
 • Waar wil je als eerste aan werken?
 • Welke stappen zijn nodig?
 • Check
  Welke stappen zijn haalbaar?
 • Check
  Waar loop je tegenaan bij een verandering van je eetpatroon?
 • Check
  Waarom lukt het soms niet om een verandering te maken in het eetpatroon?

We maken een eetlijst op maat, waarbij ik ook veel aandacht besteed aan eten in andere situaties dan thuis. Zoals bijvoorbeeld op je werk, op school, op vakantie, op kamp enz. Elke situatie vraagt om een eigen lijst.

Ouders van kinderen met een eetstoornis worden zoveel mogelijk bij de behandeling van hun kind betrokken. Het is belangrijk dat er bij ouders en kind begrip ontstaat. Ouders kunnen hun kind helpen bij het overwinnen van de eetstoornis.

Eetstoornissen zijn complexe ziektes die vragen om een multidisciplinaire behandeling wanneer nodig zullen we in gesprek gaan over wie er verder bij de behandeling of begeleiding betrokken kunnen worden.


Afspraak maken - en dan?

Ervaar je bij jezelf of in je omgeving een mogelijk eetprobleem en wil je daarover met mij in gesprek, maak dan een afspraak.


Eerste gesprek
Tijdens het eerste gesprek kijken we samen naar de vraag waar je mee komt en welke verwachtingen en wensen voor verandering je zelf hebt. Het eerste gesprek duurt ongeveer een uur.

Voorbeelddagmenu
Indien gewenst en/of zinvol maken we samen een voorbeelddagmenu welke dagelijks als leidraad voor het eetpatroon gebruikt kan worden. Dit voorbeelddagmenu kan tijdens vervolgconsulten iedere keer weer aangepast worden zodat het goed bij je blijft passen.

Vervolggesprekken
Samen bepalen we hoe vaak er vervolggesprekken zijn en na hoeveel tijd deze zullen plaatsvinden. Een vervolggesprek duurt 15-30 minuten.


Wie ben ik?

Mijn naam is Tanja Etman. In 1991 heb ik mijn diploma voeding en diƫtetiek behaald en ben ik gaan werken in een psychiatrisch ziekenhuis.

Ruim 6 jaar geleden ben ik mijn eigen praktijk gestart waardoor ik de kans kreeg me steeds meer te richten op het begeleiden van mensen met een eetprobleem of eetstoornis. Ik heb diverse opleidingen en trainingen op dit vlak gevolgd die, in combinatie met mijn eigen ervaring, de basis vormen waaruit ik werk.

Momenteel ben ik naast de werkzaamheden binnen mijn eigen praktijk werkzaam binnen GGZ Delfland waar we met een team van behandelaren en kinderartsen van het Reinier de Graaf Gasthuis kinderen en jongeren met een eetstoornis behandelen. Daarnaast ben ik onderdeel van het team van Changes GGZ in Breda waar we dagbehandeling bieden aan (jong)volwassenen met een eetstoornis.