Praktische Informatie

Doorverwijzing

Wanneer je verzekerd bent bij CZ, Ohra, CZdirect, Nationale Nederlanden of de Friesland Zorgverzekering, dan is een verwijzing van een arts noodzakelijk. 


Tarieven & Vergoedingen

In 2022 wordt 3 uur dieetadvisering per kalenderjaar vergoed vanuit de basisverzekering.
Na deze 3 uur zijn de kosten voor eigen rekening, tenzij er een aanvullende verzekering is die extra uren vergoedt.
De kosten zijn in 2022 €17,00 per 15 minuten.

Je krijgt na afloop een factuur toegestuurd.


Partners

GGZ Delfland
Changes GGZ
Reinier de Graaf Gasthuis
Franciscus Vlietland ziekenhuis


Informatie & Afspraak maken 

Je kunt telefonisch of via e-mail een afspraak met mij maken. Wil je eerst meer informatie, dan kun je mij ook bellen of mailen.
Wil je weten hoe het verder gaat als je een afspraak gemaakt hebt? Lees dan hier verder...


Klachtenregeling 

Als lid van de NVD ben ik aangesloten bij de Klachtenregeling Paramedici. Dit is een regeling voor vrijgevestigde beroepsbeoefenaren werkzaam in de eerste lijn, die niet onder een andere klachtenregeling vallen, en de volgende doelstellingen heeft:

  • Het bereiken van een bevredigende oplossing voor klager en zorgaanbieder
  • Het bevorderen van de kwaliteit van de beroepsuitoefening door paramedische beroepsbeoefenaren

Wil je een klacht indienen? Dan kun je dit doen via het digitale klachtenformulier op www.klachtenloketparamedici.nl.


Privacyverklaring

Ik vind het belangrijk dat je weet dat ik vertrouwelijk omga met je gegevens. In de privacyverklaring kun je hier alles over lezen.